Belikova1387_21

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBORY

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (§ 17  zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020), vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

ZÁPISOVÉ LÍSTKY LZE ODEVZDAT V SEKRETARIÁTU ŠKOLY VE DNECH PONDĚLÍ – STŘEDA OD 8:00 H DO 12:00 H,

NEBO POSLAT POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY: STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ FRÝDLANT, BĚLÍKOVA 1387, 464 01 FRÝDLANT.

 

STROJÍRENSKÉ PRÁCE – TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU

POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA

ZEDNICKÉ PRÁCE

STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

STROJNÍ MECHANIK

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ

PEKAŘ

ŘEZNÍK – UZENÁŘ

KUCHAŘ – ČÍŠNÍK

PRODAVAČ

ZAHRADNÍK

LESNÍ MECHANIZÁTOR

ZPRACOVATEL DŘEVA