OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇUJÍCÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY STŘEDNÍ ŠKOLY HOSPODÁŘSKÉ A LESNICKÉ FRÝDLANT

Ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant / dále jen SŠHL/ vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu schváleného Radou Libereckého kraje usnesením č. 160/15/RK ze dne 10. 2. 2015 doplňovací volby do školské rady / dále jen ŠR/.
Doplňovacími volbami bude volen 1 člen školské rady ze skupiny zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
Den konání voleb: čtvrtek 29. 6. 2017 od 7.30 hodin do 8. 30 hodin na všech pracovištích školy.

Volby školská rada 2017 – výsledky