118

VÝSADBA OVOCNÉHO SADU

Místo s učebnicemi pracovali někteří frýdlantští žáci v pátek od rána s lopatami, rýči a konvemi. Sázeli totiž první městský ovocný sad. Jablka, hrušky, třešně nebo třeba rakytník si tam bude moct chodit trhat každý. Na místo zvané Hág, které bylo původně pokryté stavební sutí, nechalo město navézt ornou půdu a během pátku tam žáci z frýdlantské základní školy spolu se studenty Střední hospodářské a lesnické školy zasadili na 55 ovocných stromů a keřů. Velké poděkování patří žákům z oborů Zahradník, Zemědělec-Farmář, školákům ze základních škol z Frýdlantu, paní učitelce Tůmové, paní učitelce Tymešové a městu FRÝDLANT za podporu a spolupráci.

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122