• Moderní výuka

    Teoretická výuka probíhá v modernizovaných třídách vybavených multimediální didaktickou technikou.

  • Odbornost pro budoucí povolání

    Pracujeme v odborných učebnách, které přispívají k vyšší efektivitě vyučování i k užšímu propojení s budoucím povoláním.

  • Zázemí pro osobní růst

    Díky modernímu zázemí mají studenti a žáci dostatečné zázemí pro svůj odborný růst.

Zázemí školy

Objednávky stravy

Přístupové údaje do internetových objednávek stravy (přihlašovací jméno a heslo) si strávníci vyzvednou v kanceláři u pí. Vejběrové. Děkujeme za pochopení.

jidelni-listek_za

Seznam alergenních složek které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU a vyhlášky č. 113/2005 Sb. Ke stažení: Seznam_alergenů.pdf

Jídelna

Průběžná klasifikace

Zde naleznete informace o průběžné klasifikaci pro žáky pracovišť Frýdlant – Bělíkova a Frýdlant – Zámecká. Data jsou generována systémem iSAS.

Přístupové údaje k průběžné klasifikaci obdrží zákonní zástupci žáků prvních ročníků na třídních schůzkách.

Kontakt

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
pracoviště Frýdlant – Zámecká

Adresa: Zámecká 4003, 464 01 Frýdlant
E-mail: info@sshlfrydlant.cz
Telefon a fax: 482 362 005

Kde nás najdete