Informace k závěrečným zkouškám

Náhradní a opravné zkoušky

Pokud žák/žákyně nesplní podmínky pro konání zkoušky (byl/byla na konci školního roku nehodnocen(a) nebo neprospěl(a)), koná náhradní závěrečnou zkoušku v září.

Pokud žák/žákyně neuspěl(a) v červnovém termínu závěrečných zkoušek, koná opravnou závěrečnou zkoušku v září.

Termíny opravných/náhradních zkoušek budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Formulář pro přihlášení k opravné/náhradní zkoušce naleznete zde.