Složení zkušebních komisí a podmínky zpracování závěrečných prací pro jarní termín školního roku 2018/2019 budou oznámeny v dostatečném předstihu.