Podmínky konání závěrečné zkoušky oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata pro praktickou závěrečnou zkoušku oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata pro ústní závěrečnou zkoušku oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata samostatné odborné práce pro obor Kuchař – číšník a pokyny k jejímu zpracování najdete zde.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek v podzimním termínu pro učební skupinu OZS3 a SM3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek v podzimním termínu pro učební skupinu SUS3.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek v podzimním termínu pro učební skupinu KČ3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek v podzimním termínu pro učební skupinu PE3