Informace k závěrečným zkouškám

Základní informace k jednotné závěrečné zkoušce.

Pokyny a přihláška k samostatné odborné práci pro obor Kuchař – číšník. Chcete-li přihlášku vyplnit ve Wordu na počítači, pak ji naleznete zde.

Vzhledem k současným hygienickým opatřením platí:

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních/ závěrečných zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení). Žáci odevzdají před konáním závěrečné zkoušky při vstupu do budovy čestné prohlášení (nezletilí žáci musí mít podepsané čestné prohlášení zákonným zástupcem).

Čestné prohlášení

Rozpisy závěrečných zkoušek podle oborů

Kuchař-číšník

Opravář zemědělských strojů, Strojní mechanik

Pekař

Stravovací a ubytovací služby

Strojírenské práce

Zemědělec-farmář

Lesní mechanizátor

Zahradník

Zpracovatel dřeva

Náhradní a opravné zkoušky

Pokud žák/žákyně nesplní podmínky pro konání zkoušky (byl/byla na konci školního roku nehodnocen(a) nebo neprospěl(a)), koná náhradní závěrečnou zkoušku v září.

Pokud žák/žákyně neuspěl(a) v červnovém termínu závěrečných zkoušek, koná opravnou závěrečnou zkoušku v září.

Termíny opravných/náhradních zkoušek budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Formulář pro přihlášení k opravné/náhradní zkoušce naleznete zde.