Podmínky konání závěrečné zkoušky oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata pro praktickou závěrečnou zkoušku oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata pro ústní závěrečnou zkoušku oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata samostatné odborné práce pro obor Kuchař – číšník a pokyny k jejímu zpracování najdete zde.