Informace k závěrečným zkouškám

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy PPŘ 3, obor Pekař

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy PPŘ 3, obor Prodavač

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy PPŘ 3, obor Řezník-uzenář

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy TZS 3, obor TSA

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy TZS 3, obor ZP

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy TZS 3, obor SUS

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy OF 3, obor OZS

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy OF 3, obor ZF

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídyLZ 3, obor Lesní mechanizátor

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídyLZ 3, obor Zahradník

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek třídy LZ 3, obor Zpracovatel dřeva

Jmenování zkušební komise pro pracoviště Hejnice.

Náhradní a opravné zkoušky

Pokud žák/žákyně nesplní podmínky pro konání zkoušky (byl/byla na konci školního roku nehodnocen(a) nebo neprospěl(a)), koná náhradní závěrečnou zkoušku v září.

Pokud žák/žákyně neuspěl(a) v červnovém termínu závěrečných zkoušek, koná opravnou závěrečnou zkoušku v září.

Termíny opravných/náhradních zkoušek budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Formulář pro přihlášení k opravné/náhradní zkoušce naleznete zde.