Podmínky konání závěrečné zkoušky oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata pro praktickou závěrečnou zkoušku oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata pro ústní závěrečnou zkoušku oboru Praktická škola dvouletá najdete zde.

Témata samostatné odborné práce pro obor Kuchař – číšník a pokyny k jejímu zpracování najdete zde.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu OZS3.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu SM3.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu ZF3.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu SUS3.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu TSA3.

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu ZP3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu KČ3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu PE3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu ŘU3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu Pro3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu PrŠ2

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu Zahradník 3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu Zpracovatel dřeva 3

Organizační zabezpečení závěrečných zkoušek pro učební skupinu Lesní mechanizátor 3